Homo sum, nihil a me alienum...

Instinctief het juiste!

Kies voor een verrijking van uw sexleven door middel van bewuste oriëntatie, communicatie, exploratie en vormgeving.

 

 "Mooi is, wat goed voelt"

 "Ik ben mens, niets is mij vreemd" 

 

 

*Voor wie?

-------------------

Voor singles en/of stellen die bewust (-er) met de mogelijkheden binnen hun sexleven, sexualiteit en/of relatie willen omgaan, willen oriënteren, exploreren en/of meer willen vinden in contact, alsmede voor mensen met een alternatieve voorkeur en/of die een onafhankelijk advies en/ of gesprekspartner wensen.  

 

"Blijf spelen"

 *Spirituele vormgeving, Tantra en Communicatie.

--------------------------------------------------------------------------------------    

Ik ben niet spiritueel, wat moet ik daar mee??!

Niets! Maar misschien heeft u behoeften van binnenuit die u graag gerealiseerd en/ of gemanifesteerd zou willen zien? Of bent u gewoon een beetje nieuwsgierig of u méér kunt halen uit uw sexuele relatie? Heeft u vragen of specifieke behoeften omtrent sex, sexualiteit en/of erotiek? U bent echt niet de enige!                                              Communicatie is de enige vorm die wij hebben en kennen tijdens (spel-)contact. Door bewust(-er) een uitingsvorm te leren kiezen naar iemand, gerelateerd aan de situatie en er mee te leren spelen, wordt ook wel gezien als het beoefenen van spirituele vormgeving en op het sexuele vlak genaamd Tantra. Waar de Kama Sutra de vele mogelijkheden behandelt die op het lichamelijke niveau uit te voeren zijn, is Tantra de tegenhanger die de mogelijkheden behandelt die op het geestelijke en connectieve niveau uit te voeren zijn.

Wellicht gaat u liever, zoals ieder ander, voor een lekker brood naar een bakker i.p.v. naar een super, voor schoenen en kleding doet u net zo makkelijk ietsje meer moeite voor een betere kwaliteit, net als voor uw hobby's en uw gezondheid...  Waarom zou u dan niet even gemakkelijk uw sexleven kwalitatief goed onderhouden en mogelijk verrijken??! Gunt u uzelf of u beiden af en toe een inspirerend gesprek of sparren met een partner, welke een onafhankelijke positie heeft en daardoor in de unieke gelegenheid is u en/of u beiden een verrijking te bieden op het gebied van sexualiteit, erotiek en fysieke verbinding?   

Als consulente ga ik graag het gesprek met u aan en bied graag meer mogelijkheden om uw sexleven en/ of relatie een boost en/of transformatie (mee) te geven binnen aangegeven kaders. Dit kan door middel van coaching, persoonlijke begeleiding, en natuurlijk de verschillende bijeenkomsten die ik organiseer waar u van harte welkom bent!

Ik hoop dat ik uw interesse heb gewekt.      

                                                                                                                        

Meer informatie vindt u hieronder of kijk onder het kopje "Activiteiten."

 

 

 

 

*Coaching, begeleiding en/of een oriënterend gesprek.

------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        

Een gesprek op persoonlijk niveau met een partner kan veel doen. Vooral voor mensen met bv een specifieke wens, fetish, terugkerende fantasie of moeilijkheid en waarbij zij geen weerklank kunnen vinden in hun directe omgeving.         Zo zijn er ook mensen die behoefte hebben aan een andere vorm van sexualiteit of meer variatie wensen dan welke ze nu beleven en ervaren, maar moeite hebben met de communicatie en/ of integratie ervan binnen de bestaande relatie(-s) die zij hebben met hun partner of omgeving. Ieder mens heeft het recht zichzelf te uiten naar wens en zich verder te ontwikkelen. Echter, wanneer kaders niet duidelijk zijn of veilig aanvoelen, kan er onbedoeld en onbewust stagnatie plaatsvinden en zelfs destructie van wat men beoogde. Met name in gevoel en contact is men op zo'n moment geneigd om op een automatische piloot te gaan of een teruggetrokken houding te geven, waardoor waardevolle kansen gemist worden, vooral omdat ons bewustzijn hetgeen is dat contact verkiest met de vorm.        Door een verruimd bewustzijn te kweken (niet te verwarren met grenzeloos of taboeloos) kan een spel- en/of levenspartner het gesprek of contact open blijven aangaan, waardoor er mogelijkheden blijven voor het uiten en vormgeven van andere of nog aanwezige behoeften en wensen.

Als consulente ben ik erop gericht mensen en hun situaties in de meest positieve zin te verrijken en/of te transformeren, uitgaande van een gezonde geest, ongeacht leeftijd of levensfase, doch vanuit een geloof in de mogelijkheden die besloten liggen in de blijvende interactie tussen inzicht, gevoel en gedrag binnen een relatie/situatie. Genezing van iets is nadrukkelijk niet het doel en ziekte/ problemen niet het uitgangspunt.Toch kunnen b.v. gesettelde overtuigingen, een onjuist zelfbeeld of beeld van de zich in te bevinden situatie, een prettige sexualitiet in de weg staan en belemmeringen geven om voluit te gaan genieten. Binnen het coachingstraject worden doelen in een voorafgaand intakegesprek bepaald.

 Voor meer informatie kijkt u onder het kopje "Activiteiten." of  "Contact."

 

 

 

*Visie.

------------     

 Weerklank en inspiratie vinden in een groep met dezelfde interesses, doch andere visie(s), waarbij vooral gezelligheid en contact voorop staat. Dat is mijn uitgangspunt voor het organiseren van meetings met een 'erotic' touch. Het gaat om het ont-moeten en inspireren van jezelf en je kijk op sexualiteit en erotiek. Het is 'uitgaan met een erotic touch'.         Een goede of klassieke film kunnen de tongen los maken, alsmede het bespreken van sexualiteit in en d.m.v. boeken, thema's of muziek. Bij de filmavonden zal er voldoende tijd en ruimte gemaakt worden om met elkaar in contact/gesprek te komen.        

De bedoeling is o.a. bij de discussie- en thema-avonden, dat u als deelnemer zelf helpt onderwerpen aan te reiken die dan behandeld kunnen gaan worden. Met meerdere mensen zijn er diverse kwaliteiten aanwezig, diverse meningen, en diverse vragen/vraagstukken op verschillende interessegebieden. Geen enkel onderwerp wordt bij voorbaat afgewezen of geschuwd, doch zijn het open en laagdrempelige avonden waar ieder zich vertrouwd moet kunnen voelen om zich te uiten.  Een open en eerbiedige houding is hierbij wenselijk. Uw eigen visie of ervaring(-en) kan dus goud waard zijn voor een ander!  Een hapje en drankje hoort daar natuurlijk bij!                                                                      De bijeenkomsten zullen dus erg afwisselend zijn, met af en toe een workshop  of aanwezige gastspreker(-s) die vanuit zijn/haar eigen passie of professionaliteit iets wil bij dragen.  

 

 Voor meer informatie kijkt u onder het kopje "Activiteiten." of  "Contact."

 

 

 

 

* Bijeenkomsten en Terugkerende Bijeenkomsten.

---------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         Naast bovenstaande bijeenkomsten maak ik ook tijd en ruimte vrij voor kleinere groepen (en individuen), waarbij specifiek het bewust en fysiek exploreren alsmede vormgeven op de voorgrond staat.                                                            Ik noem dit bewust geen Tantra-cursussen, omdat ieder mens graag de taal wil spreken die hij al kent en ik van mening ben dat moeilijke woorden daaraan niets toevoegen, daar waar communicatie dat wel doet. Er is wat er is en ieder beleeft sex, sexualiteit en erotiek op zijn of haar eigen niveau en exploreert van daaruit verder. Zo'n groep is echter alleen mogelijk wanneer verschillende mensen zich veilig voelen, waardoor een zeker kader gewaarborgd is waarbinnen men zich kan bewegen. Vandaar dat een intakegesprek noodzakelijk en verplicht is.  

 

 ***Een vereiste aan deelnemers is dat zij iedere aanwezige met respect bejegenen, en ook actief deelnemen binnen het geheel. Er zijn geen groepen binnen de totale groep gewenst, noch anti-bewegingen en/of mensen met nevenbedoelingen anders dan waarvoor deze avonden expliciet bedoeld zijn. (Zie *Voor wie?)

 

Voor meer informatie kijkt u onder het kopje "Activiteiten." of  "Contact."

 

 

"Kopje koffie? Dippen mag hoor"